Nederlands consulaat-generaal in St. Petersburg, Rusland

Het indienen van visumaanvragen voor kort verblijf in Nederland, Luxemburg en de Caribische Koninkrijksdelen

Voor het indienen van visumaanvragen voor kort verblijf in Nederland, Luxemburg of de Caribische Koninkrijksdelen kunnen Russische burgers terecht bij visumfacilitatiedienst VFS Global (Tshkalovsky prospekt 7) van maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 16.00 uur (met uitzondering van Russische nationale feestdagen). Het is niet nodig om vooraf een afspraak te maken. Het is ook mogelijk het visum aan te vragen bij het Nederlands Consulaat-Generaal in St. Petersburg (Moika Nab. 11). Daarvoor dient u ruim van tevoren een telefonische afspraak te maken (+7 499 709 8338).

Voor meer informatie over visum kort verblijf klik hier

Russische burgers die een machtiging tot voorlopig verblijf (MVV) willen aanvragen kunnen dit doen bij het Nederlands Consulaat-Generaal in St. Petersburg (Moika Naberezhnaya 11). Dit kan zonder afspraak maandag t/m vrijdag van 10.00 tot 12.30 uur. Bij het Consulaat-Generaal in St.Petersburg kunt u enkel MVV's aanvragen op basis van studie of werk. Overige MVV-aanvragen (inclusief inburgeringsexamens) dienen te worden gedaan bij de Nederlandse Ambassade in Moskou.

Voor meer informatie over visum lang verblijf klik hier